Quen son

Carlos Sevillano TorradoCarlos Sevillano Torrado, Médico Especialista en Oftalmoloxía.

Residente no Complexo hospitalario de Pontevedra 2006-2010; posteriormente Facultativo especialista de área no hospital de Viana do Castelo, Complexo Hospitalario de Pontevedra e Hospital do Salnés actualmente.

Ciruxano oftalmólogo de segmento anterior, glaucoma e plástica palpebral.

Máster en ciencias da Visión, tesina versada sobre o glaucoma pseudoexfoliativo.

Oftalmoloxía integral e de enfermedades sistémicas.

Revisor de revistas en Oftalmoloxía (British Journal Ophthalmology, Cutaneous Ocular Toxicology, Journal of Ocular Pharmatherapeutics)

Membro do international Council of Ophthalmology

18 publicacións.

Poden ve-lo meu Curriculum Vitae completo facendo clic aquí.